Attix 30-01
TOZSORAN APARAT Attix 30-01

Attix 30-01, 30-01PC,30-11PC, 30-21PC

Gücləri - 1500 watt

Çənlərinin həcmləri – 30 kg

Cərəyan - 220 volt

Ölçü vahidləri UxExH (mm) – 450x380x595

Çəkiləri – 10 kg

Elektrik kabelinin uzunluğu – 7.5 metr

Sorucu şlanqinin uzunluğu -3 metr

Yuyucu filtirlər

Sakit səsli, filtir təmizləmə sistemli