Attix 40-01
TOZSORAN APARAT Attix 40-01

ATTIX 40-01 PC INOX, ATTIX 40-21 PC INOX

Gücləri - 1500 watt

Çənlərinin həcmləri – 37 kg

Cərəyan - 220 volt

Ölçü vahidləri UxExH (mm) – 450x440x735

Çəkiləri – 13 kg / 14kg

Elektrik kabelinin uzunluğu – 7.5 metr

Sorucu şlanqinin uzunluğu -3 metr / 5 metr

Yuyulan filter, sakit səsli, filtir təmizləmə sistemli