Attix 50-01
TOZSORAN APARAT Attix 50-01

ATTIX 50-01 PC, ATTIX 50-21 PC

Gücləri - 1500 watt

Çənlərinin həcmləri – 47 kg

Cərəyan - 220 volt

Ölçü vahidləri UxExH (mm) – 450x380x750

Çəkiləri – 11 kg

Elektrik kabelinin uzunluğu – 7.5 metr

Sorucu şlanqinin uzunluğu -3 metr / 5 metr

Yuyulan filter, sakit səsli, filtir təmizləmə sistemli